Godkjenning av våpen og flagg, Lødingen kommune, Nordland.

DatoFOR-1984-05-11-1105
PublisertII 1984 s 297
Ikrafttredelse15.07.1984
Sist endret
Endrer
Gjelder forLødingen kommune, Nordland
Hjemmel
Kunngjort
KorttittelGodkjenning av våpen og flagg, Lødingen

Fastsatt ved kgl.res. av 11. mai 1984. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Lødingen kommunestyres vedtak 29. november 1983 om våpen og flagg for kommunen godkjennes.

Lødingen kommunes våpen blir: I rødt en femsløyfet gull valknute.

Lødingen kommunes flagg blir: I rødt en femsløyfet gul valknute.