Forskrift om deling av Bodin prestegjeld, Bodø domprosti, Nordland.

DatoFOR-1984-06-22-1346
PublisertII 1984 s 354
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder forBodø domprosti, Nordland
Hjemmel
Kunngjort
KorttittelForskr. om deling av prestegjeld, Bodin

Fastsatt ved kgl.res. av 22. juni 1984. Fremmet av Kirke- og undervisningsdepartementet. 

Fra den tid Kirke- og undervisningsdepartementet bestemmer skal Bodin prestegjeld under Bodø domprosti i Sør-Hålogaland bispedømme deles ved at det skilles ut et nytt Rønvik prestegjeld bestående av Kjerringøy sokn og et nytt Rønvik sokn.

Hvert prestegjeld skal betjenes av to prester, og det forutsettes at kapellanstillingen i Bodin overføres til Rønvik. Ved inntredende ledighet omgjøres kapellanstillingen til et residerende kapellani.

Kirke- og undervisningsdepartementet gis fullmakt til å fastsette nye sokne- og prestegjeldsgrenser i området.