Forskrift om endring i den kirkelige inndeling i Oslo kommune, Oslo.

DatoFOR-1984-06-29-1356
PublisertII 1984 s 358
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder forOslo kommune, Oslo
Hjemmel
Kunngjort
KorttittelForskr. om endr. i kirkelig inndeling, Oslo

Fastsatt ved kgl.res. av 29. juni 1984. Fremmet av Kirke- og undervisningsdepartementet. 

Fra den tid Kirke- og undervisningsdepartementet bestemmer blir det gjort følgende endringer i den kirkelige inndeling og geistlige betjening i Oslo:

1.Jakob menighet nedlegges. Meninghetens områder legges til soknene og prestegjeldene Paulus, Sofienberg, Trefoldighet og Domkirken.
2.Tøyen småkirkemenighet nedlegges. Småkirkemenighetens områder legges i sin helhet til Grønland sokn og prestegjeld.
3.Gamlebyen prestegjeld legges som eget sokn til Vålerengen prestegjeld.
4.Fra Ullern prestegjeld skilles Skøyen ut som eget sokn og prestegjeld. Hvert av prestegjeldene blir betjent av sokneprest og residerende kappelan.
5.Fra Røa prestegjeld skilles Voksen ut som eget sokn og prestegjeld, betjent av sokneprest og residerende kapellan.
6.Fra Nordstrand prestegjeld skilles Holmlia ut som eget sokn og prestegjeld, betjent av sokneprest og residerende kapellan.

Kirke- og undervisningsdepartementet gis fullmakt til å fastsette grenser for prestegjeldene.