Godkjenning av våpen og flagg, Hasvik kommune, Finnmark.

DatoFOR-1984-07-13-1427
PublisertII 1984 s 380
Ikrafttredelse11.09.1984
Sist endret
Endrer
Gjelder forHasvik kommune, Finnmark
Hjemmel
Kunngjort
KorttittelGodkjenning av våpen og flagg, Hasvik

Fastsatt ved kgl.res. av 13. juli 1984. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Hasvik kommunestyres vedtak 20. desember 1983 om våpen og flagg for kommunen godkjennes.

Hasvik kommunes våpen blir: I blått en oppflyvende sølv måke.

Hasvik kommunes flagg blir: I blått en oppflyvende hvit måke.