Godkjenning av våpen og flagg, Mosvik kommune, Nord-Trøndelag.

DatoFOR-1984-07-13-1429
PublisertII 1984 380
Ikrafttredelse11.09.1984
Sist endret
Endrer
Gjelder forInderøy kommune, Nord-Trøndelag
Hjemmel
Kunngjort
KorttittelGodkjenning av våpen og flagg, Mosvik

Fastsatt ved kgl.res. av 13. juli 1984. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Mosvik kommunestyres vedtak 29 september 1983 om våpen og flagg for kommunen godkjennes.

Mosvik kommunes våpen blir: I sølv to grønne spisser.

Mosvik kommunes flagg blir: I hvitt to grønne spisser.