Vedtak om kommunegrensen, Lebesby og Tana kommuner, Finnmark.

DatoFOR-1984-08-10-1591
PublisertII 1984 s 418
Ikrafttredelse22.10.1984
Sist endret
Endrer
Gjelder forLebesby og Tana kommuner, Finnmark
Hjemmel
Kunngjort
KorttittelVedtak om kommunegrensen, Lebesby og Tana

Fastsatt ved kgl.res. av 10. august 1984. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Den nordre del av grensa mellom Lebesby og Tana kommuner i Finnmark fylke fastsettes slik:

Grensa tar til på Æsturskaiđi, høyde 458, der Gamvik kommune støter til. Den går i SVts-lig retning til høyde 460 sørvest for Gurrujavŕi. Videre i SSV-lig retning til høyde 455. Herfra i S-lig retning til høyde 405 øst for Guorǵoaivi. Fra dette punkt går grensa i STV-lig retning til høyde 409 på Lådoaivi. Derfra i S-lig retning til trigonometrisk punkt 372 på Stuorra Ilis.

Navn og høyder er tatt fra kartblad 2235 IV, målestokk 1:50.000.