Vedtak om grense i sjøen, Asker og Bærum kommuner, Akershus.

DatoFOR-1984-08-10-1592
PublisertII 1984 s 419
Ikrafttredelse22.10.1984
Sist endret
Endrer
Gjelder forAsker og Bærum kommuner, Akershus
Hjemmel
Kunngjort
KorttittelVedtak om grense i sjøen, Asker og Bærum

Fastsatt ved kgl.res. av 10. august 1984. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Grensen går i rette linjer mellom følgende angitte brekkpunkter. Punktene har disse koordinater NGO akse 3 (koordinater i UTM sone 32 er gitt i Parentes):

PunktX   Y     
11209010,30 -11790,00 
(6638895,25)(584478,10)
12209184,00 -11416,00 
(6639078,56)(584847,34)
13209207,00 -11290,00 
(6639104,82)(584972,66)
14209390,00 -11026,00 
(6639294,56)(585231,74)
15209700,00 -10700,00 
(6639612,84)(585549,47)
16209720,00 -10445,00 
(6639639,45)(585803,78)
17209515,00 -10250,00 
(6639439,66)(586003,98)
18208780,00 -9630,00 
(6638721,25)(586642,69)
19207730,00 -9055,00 
(6637686,87)(587244,61)
20206800,00 -8730,00 
(6636765,92)(587593,57)
21206000,00 -8450,00 
(6635973,71)(587894,18)
22203277,00 -8695,00 
(6633246,10)(587720,09)