Endring i den kirkelige inndeling m.v. i Sunnhordland, Hordaland.

DatoFOR-1984-09-07-1689
PublisertII 1984 s 439
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder forSunnhordland, Hordaland
Hjemmel
Kunngjort
KorttittelForskrift om kirkelig inndeling, Sunnhordland

Fastsatt ved kgl.res. av 7. september 1984. Fremmet av Kirke- og undervisningsdepartementet. 

Fra den tid Kirke- og undervisningsdepartementet bestemmer gjøres følgende endringer i den kirkelige inndeling og geistlige betjening i Sunnhordland prosti i Bjørgvin bispedømme:

1.Etne prestegjeld utvides med Skånevik sokn av Skånevik prestgjeld.

Kvinnherad prestegjeld utvides med Åkra sokn av Skånevik prestgjeld.

2.Skånevik sokneprestembete nedlegges, og det opprettes residerende kapellanembeter i Etne og i Kvinnherad prestegjeld.