Godkjenning av våpen og flagg, Måsøy kommune, Finnmark.

DatoFOR-1984-09-07-1690
PublisertII 1984 s 439
Ikrafttredelse23.11.1984
Sist endret
Endrer
Gjelder forMåsøy kommune, Finnmark
Hjemmel
Kunngjort
KorttittelGodkjenning av våpen og flagg, Måsøy

Fastsatt ved kgl.res. av 7. september 1984. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Måsøy kommunestyres vedtak 15. juni 1984 om våpen og flagg for kommunen godkjennes.

Måsøy kommunes våpen blir: I rødt en gull klepp skrått oppad.

Måsøy kommunes flagg blir: I rødt en gul klepp skrått oppad.