Godkjenning av våpen og flagg, Løten kommune, Hedmark.

DatoFOR-1984-09-07-1691
PublisertII 1984 s 440
Ikrafttredelse23.11.1984
Sist endret
Endrer
Gjelder forLøten kommune, Hedmark
Hjemmel
Kunngjort
KorttittelGodkjenning av våpen og flagg, Løten

Fastsatt ved kgl.res. av 7. september 1984. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Løten kommunestyres vedtak 2. mai 1984 om våpen og flagg for kommunen godkjennes.

Løten kommunes våpen blir: I rødt et gull drikkehorn.

Løten kommunes flagg blir: I rødt et gult drikkehorn.