Godkjenning av våpen og flagg, Vestvågøy kommune, Nordland.

DatoFOR-1984-09-07-1692
PublisertII 1984 s 440
Ikrafttredelse23.11.1984
Sist endret
Endrer
Gjelder forVestvågøy kommune, Nordland
Hjemmel
Kunngjort
KorttittelGodkjenning av våpen og flagg, Vestvågøy

Fastsatt ved kgl.res. av 7. september 1984. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Vestvågøy kommunestyres vedtak 6. mars 1984 om våpen og flagg for kommunen godkjennes.

Vestvågøy kommunes våpen blir: I blått to opprette og motstilte sølv tørrfisker.

Vestvågøy kommunes flagg blir: I blått to opprette og motstilte hvite tørrfisker.