Godkjenning av våpen og flagg, Tingvoll kommune, Møre og Romsdal.

DatoFOR-1984-09-07-1693
PublisertII 1984 s 440
Ikrafttredelse23.11.1984
Sist endret
Endrer
Gjelder forTingvoll kommune, Møre og Romsdal
Hjemmel
Kunngjort
KorttittelGodkjenning av våpen og flagg, Tingvoll

Fastsatt ved kgl.res. av 7. september 1984. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Tingvoll kommunestyres vedtak 7. mars 1984 om våpen og flagg for kommunen godkjennes.

Tingvoll kommunes våpen blir: I sølv fem grønne eikeblad i rosett.

Tingvoll kommunes flagg blir: I hvitt fem grønne eikeblad i rosett.