Godkjenning av våpen og flagg, Sørreisa kommune, Troms.

DatoFOR-1984-09-07-1694
PublisertII 1984 s 440
Ikrafttredelse23.11.1984
Sist endret
Endrer
Gjelder forSørreisa kommune, Troms
Hjemmel
Kunngjort
KorttittelGodkjenning av våpen og flagg, Sørreisa

Fastsatt ved kgl.res. av 7. september 1984. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Sørreisa kommunestyres vedtak 21. desember 1983 om våpen og flagg for kommunen godkjennes.

Sørreisa kommunes våpen blir: I rødt 3 seksoddete gull stjerner, to over en.

Sørreisa kommunes flagg blir: I rødt 3 seksoddete gule stjerner, to over en.