Godkjenning av våpen og flagg, Inderøy kommune, Nord-Trøndelag.

DatoFOR-1984-10-05-1716
PublisertII 1984 s 456, II 1984 490
Ikrafttredelse30.12.1984
Sist endret
Endrer
Gjelder forInderøy kommune, Nord-Trøndelag
Hjemmel
Kunngjort
KorttittelGodkjenning av våpen og flagg, Inderøy

Fastsatt ved kgl.res. av 5. oktober 1984. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. Også offentliggjort som forskrift 5. okt. 1984 nr. 1813. 

Inderøy kommunestyres vedtak 19. august 1982 om våpen og flagg for kommunen godkjennes.

Inderøy kommunes våpen blir: I rødt fire opprette gull flyndrer, 1-2-1.

Inderøy kommunes flagg blir: I rødt fire opprette gule flyndrer, 1-2-1.