Godkjenning av våpen og flagg, Modalen kommune, Hordaland.

DatoFOR-1984-11-02-1837
PublisertII 1984 s 509
Ikrafttredelse30.12.1984
Sist endret
Endrer
Gjelder forModalen kommune, Hordaland
Hjemmel
Kunngjort
KorttittelGodkjenning av våpen og flagg, Modalen

Fastsatt ved kgl.res. av 2. november 1984. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Vedtak av Modalen kommunestyre 28. juni 1984 vert godkjent.

Modalen kommunes våpen skal vera: På grøn grunn tre sølv spadar, 2-1.

Modalen kommunes flagg skal vera: På grøn grunn tre kvite spadar, 2-1.