Godkjenning av våpen og flagg, Eidfjord kommune, Hordaland.

DatoFOR-1984-11-02-1838
PublisertII 1984 s 509
Ikrafttredelse30.12.1984
Sist endret
Endrer
Gjelder forEidfjord kommune, Hordaland
Hjemmel
Kunngjort
KorttittelGodkjenning av våpen og flagg, Eidfjord

Fastsatt ved kgl.res. av 2. november 1984. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Vedtak av Eidfjord kommunestyre 13. juli 1984 vert godkjent.

Eidfjord kommunes våpen skal vera: På blå grunn eit sølv reinsdyrgevir.

Eidfjord kommunes flagg skal vera: På blå grunn eit kvitt reinsdyrgevir.