Forskrift om endring i den kirkelige inndeling, Porsgrunn kommune, Telemark.

DatoFOR-1984-11-23-1911
PublisertII 1984 s 566
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder forPorsgrunn kommune, Telemark
Hjemmel
Kunngjort
KorttittelEndr. i kirkelige inndeling, Porsgrunn

Fastsatt ved kgl.res. av 23. november 1984. Fremmet av Kirke- og undervisningsdepartementet. 

Fra den tid Kirke- og undervisningsdepartementet bestemmer gjøres følgende endringer i den kirkelige inndeling og geistlige betjening i Skien prosti i Agder bispedømme:

1.Herøya kapelldistrikt og Stridsklev/Hovet skilles ut fra Eidanger prestegjeld som et nytt Klevstrand sokn og prestegjeld, betjent av to prester. Kallskapellanstillingen i Eidanger overføres til det nye prestegjeldet og omgjøres ved inntredende ledighet til et residerende kapellani.
2.Brevik prestegjeld legges som eget sokn til Eidanger prestegjeld. Brevik sokneprestembete nedlegges.
3.Myrene og de deler av Skrukkerød som ligger i Eidanger prestegjeld overføres til Porsgrunn sokn og prestegjeld. 

Kirke- og undervisningsdepartementet fastsetter nærmere sokne- og prestegjeldsgrenser i området.