Godkjenning av våpen og flagg, Rygge kommune, Østfold.

DatoFOR-1984-11-30-1931
PublisertII 1984 604
Ikrafttredelse30.11.1984
Sist endret
Endrer
Gjelder forRygge kommune, Østfold
HjemmelSedvanerettslige regler
Kunngjort
KorttittelGodkjenning av våpen og flagg, Rygge

Fastsatt ved kgl.res. av 30. november 1984. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet.

Rygge kommunestyres vedtak 19. juni 1984 om våpen og flagg for kommunen godkjennes.

Rygge kommunes våpen blir: I rødt en gull spore.

Rygge kommunes flagg blir: I rødt en gul spore.