Godkjenning av våpen og flagg, Ål kommune , Buskerud.

DatoFOR-1984-11-30-1932
PublisertII 1984 604
Ikrafttredelse30.11.1984
Sist endret
Endrer
Gjelder forÅl kommune, Buskerud
HjemmelSedvanerettslige regler
Kunngjort
KorttittelGodkjenning av våpen og flagg, Ål

Fastsatt ved kgl.res. av 30. november 1984. Fremja av Kommunal- og arbeidsdepartementet.

Vedtak av Ål kommunestyre 28. juni 1984 vert godkjent.

Ål kommunevåpen skal vera: På raud grunn tre enkelttinda sølv ruter, 1-1-1.

Ål kommuneflagg skal vera: På raud grunn tre enkelttinda kvite ruter, 1-1-1.