Godkjenning av våpen og flagg, Austevoll kommune, Hordaland.

DatoFOR-1984-11-30-1933
PublisertII 1984 604
Ikrafttredelse30.11.1984
Sist endret
Endrer
Gjelder forAustevoll kommune, Hordaland
HjemmelSedvanerettslige regler
Kunngjort
KorttittelGodkjenning av våpen og flagg, Austevoll

Fastsatt ved kgl.res. av 30. november 1984. Fremja av Kommunal- og arbeidsdepartementet.

Vedtak av Austevoll kommunestyre 7. mai 1984 vert godkjent.

Austevoll kommunevåpen skal vera: På blå grunn fire sølv silder på skrå oppover, 1-2-1.

Austevoll kommuneflagg skal vera: På blå grunn fire kvite silder på skrå oppover, 1-2-1.