Godkjenning av våpen og flagg, Hjelmeland kommune, Rogaland.

DatoFOR-1984-11-30-1934
PublisertII 1984 604
Ikrafttredelse30.11.1984
Sist endret
Endrer
Gjelder forHjelmeland kommune, Rogaland
HjemmelSedvanerettslige regler
Kunngjort
KorttittelGodkjenning av våpen og flagg, Hjelmeland

Fastsatt ved kgl.res. av 30. november 1984. Fremja av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Vedtak av Hjelmeland kommunestyre 21. juni 1984 vert godkjent.

Hjelmeland kommunevåpen skal vera: På raud grunn ein gull Andreaskross, laga med trilling strengar.

Hjelmeland kommuneflagg skal vera: På raud grunn ein gul Andreaskross, laga med trillingstrengar.