Godkjenning av våpen og flagg, Meløy kommune, Nordland

DatoFOR-1984-12-07-2000
PublisertII 1984 636
Ikrafttredelse07.12.1984
Sist endret
Endrer
Gjelder forMeløy kommune, Nordland
HjemmelSedvanerettslige regler
Kunngjort
KorttittelGodkjenning av våpen og flagg, Meløy

Fastsatt ved kgl. res. av 7. desember 1984. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet.

Meløy kommunestyres vedtak 31. januar 1984 om våpen og flagg for kommunen godkjennes.

Meløy kommunes våpen blir: I blått en gull valmueplante.

Meløy kommunes flagg blir: I blått en gul valmueplante.