Godkjenning av våpen og flagg, Lund kommune, Rogaland.

DatoFOR-1984-12-14-2085
PublisertII 1984 657
Ikrafttredelse14.12.1984
Sist endret
Endrer
Gjelder forLund kommune, Rogaland
HjemmelSedvanerettslige regler
Kunngjort
KorttittelGodkjenning av våpen og flagg, Lund

Fastsatt ved kgl. res. av 14. desember 1984. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Lund kommunestyres vedtak 19. desember 1983 om våpen og flagg for kommunen godkjennes.

Lund kommunes våpen blir: I grønt tre gull eikenøtter i trepass.

Lund kommunes flagg blir: I grønt tre gule eikenøtter i trepass.