Godkjenning av våpen og flagg, Sogndal kommune, Sogn og Fjordane.

DatoFOR-1984-12-14-2086
PublisertII 1984 657
Ikrafttredelse14.12.1984
Sist endret
Endrer
Gjelder forSogndal kommune, Sogn og Fjordane
HjemmelSedvanerettslige regler
Kunngjort
KorttittelGodkjenning av våpen og flagg, Sogndal

Fastsatt ved kgl. res. av 14. desember 1984. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Vedtak av Sogndal kommunestyre 24. mai 1984 vert godkjent.

Sogndal kommunevåpen skal vera: På blå grunn ein oppveksande gull skipsstamn.

Sogndal kommuneflagg skal vera: På blå grunn ein oppveksande gul skipsstamn.