Godkjenning av våpen og flagg, Namsskogan kommune, Nord-Trøndelag.

DatoFOR-1984-12-21-2195
PublisertII 1984 739
Ikrafttredelse21.12.1984
Sist endret
Endrer
Gjelder forNamsskogan kommune, Nor-Trøndelag
HjemmelSedvanerettslige regler
Kunngjort
KorttittelGodkjenning av våpen og flagg, Namsskogan

Fastsatt ved kgl. res. av 21. desember 1984. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Namsskogan kommunestyres vedtak 5. juli 1984 om våpen og flagg for kommunen godkjennes.

Namsskogan kommunes våpen blir: I svart et gull elggevir.

Namsskogan kommunes flagg blir: I svart et gult elggevir.