Godkjenning av våpen og flagg, Nordreisa kommune, Troms.

DatoFOR-1984-12-21-2196
PublisertII 1984 739
Ikrafttredelse21.12.1984
Sist endret
Endrer
Gjelder forNordreisa kommune, Troms
HjemmelSedvanerettslige regler
Kunngjort
KorttittelGodkjenning av våpen og flagg, Nordreisa

Fastsatt ved kgl. res. av 21. desember 1984. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Nordreisa kommunestyres vedtak 30. april 1984 om våpen og flagg for kommunen godkjennes.

Nordreisa kommunes våpen blir: I grønt to adosserte sølv lakser.

Nordreisa kommunes flagg blir: I grønt to adosserte hvite lakser.