Godkjenning av våpen og flagg, Hareid kommune, Møre og Romsdal.

DatoFOR-1985-01-11-40
PublisertII 1985 14
Ikrafttredelse11.01.1985
Sist endret
Endrer
Gjelder forHareid kommune, Møre og Romsdal
HjemmelSedvanerettslige regler
Kunngjort
KorttittelGodkjenning av våpen og flagg, Hareid

Fastsatt ved kgl.res. av 11. januar 1985. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Vedtak av Hareid kommunestyre 22. mars 1984 vert godkjent.

Hareid kommunevåpen skal vera: På blå grunn tre opprette sølv piloddar, to over ein.

Hareid kommuneflagg skal vera: På blå grunn tre opprette kvite piloddar, to over ein.