Deling av Oddernes prestegjeld, Kristiansand kommune, Vest-Agder.

DatoFOR-1985-02-01-306
PublisertII 1985 131
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder forKristiansand kommune, Vest-Agder
Hjemmel
Kunngjort
KorttittelDeling av prestegjeld, Kristiansand

Fastsatt ved kgl.res. av 1. februar 1985. Fremmet av Kirke- og undervisningsdepartementet. 

Fra den tid Kirke- og undervisningsdepartementet bestemmer skal Oddernes prestegjeld under Kristiansand domprosti i Agder bispedømme deles ved at Randesund sokn skilles ut som et nytt Randesund prestegjeld.

Kappelanstillingen i Oddernes overføres til det nye prestegjeldet og omgjøres ved inntredende ledighet til et residerende kappelani.

Kirke- og undervisningsdepartementet gis fullmakt til å fastsette ny sokne- og prestegjeldsgrense mellom Randesund og Tveit.