Godkjenning av våpen og flagg, Målselv kommune, Troms.

DatoFOR-1985-02-01-307
PublisertII 1985 131
Ikrafttredelse01.02.1985
Sist endret
Endrer
Gjelder forMålselv kommune, Troms
HjemmelSedvanerettslige regler
Kunngjort
KorttittelGodkjenning av våpen og flagg, Målselv

Fastsatt ved kgl.res. av 1. februar 1985. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Målselv kommunestyres vedtak 24. mai 1984 om våpen og flagg for kommunen godkjennes.

Målselv kommunes våpen blir: I grønt en sølv spiss, skråstilt venstre høyre, dannet ved bølgesnitt.

Målselv kommunes flagg blir: I grønt en hvit spiss, skråstilt venstre høyre, dannet ved bølgesnitt.