Godkjenning av våpen og flagg, Ringsaker kommune, Hedmark.

DatoFOR-1985-02-01-308
PublisertII 1985 131
Ikrafttredelse01.02.1985
Sist endret
Endrer
Gjelder forRingsaker kommune, Hedmark
HjemmelSedvanerettslige regler
Kunngjort
KorttittelGodkjenning av våpen og flagg, Ringsaker

Fastsatt ved kgl.res. av 1. februar 1985. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Ringsaker kommunestyres vedtak 15. november 1984 om våpen og flagg for kommunen godkjennes.

Ringsaker kommunes våpen blir: I rødt en stående sølv elg.

Ringsaker kommunes flagg blir: I rødt en stående hvit elg.