Godkjenning av våpen og flagg, Flå kommune, Buskerud.

DatoFOR-1985-03-01-549
PublisertII 1985 195
Ikrafttredelse01.03.1985
Sist endret
Endrer
Gjelder forFlå kommune, Buskerud
HjemmelSedvanerettslige regler
Kunngjort
KorttittelGodkjenning av våpen og flagg, Flå

Fastsatt ved kgl.res. av 1. mars 1985. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Flå kommunestyres vedtak 26. september 1984 om våpen og flagg for kommunen godkjennes .

Flå kommunes våpen blir:

I sølv et svart bjørnehode, sett forfra.

Flå kommunes flagg blir:

I hvitt et svart bjørnehode, sett forfra.