Godkjenning av våpen og flagg, Gjesdal kommune, Rogaland.

DatoFOR-1985-03-15-709
PublisertII 1985 222
Ikrafttredelse25.05.1985
Sist endret
Endrer
Gjelder forGjesdal kommune, Rogaland
HjemmelSedvanerettslige regler
Kunngjort
KorttittelGodkjenning av våpen og flagg, Gjesdal

Fastsatt ved kgl.res. av 15. mars 1985. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Gjesdal kommunestyres vedtak 17. desember 1984 om våpen og flagg for kommunen godkjennes.

Gjesdal kommunes våpen blir: I blått et sølv værhode sett forfra.

Gjesdal kommunes flagg blir: I blått et hvitt værhode sett forfra.