Godkjenning av våpen og flagg, Kvinesdal kommune, Vest-Agder.

DatoFOR-1985-03-15-710
PublisertII 1985 222
Ikrafttredelse15.03.1985
Sist endret
Endrer
Gjelder forKvinesdal kommune, Vest-Agder
HjemmelSedvanerettslige regler
Kunngjort
KorttittelGodkjenning av våpen og flagg, Kvinesdal

Fastsatt ved kgl.res. av 15. mars 1985. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Kvinesdal kommunestyres vedtak 6. september 1984 om våpen og flagg for kommunen godkjennes.

Kvinesdal kommunes våpen blir: I blått et sølv gaffelkors dannet ved taggesnitt.

Kvinesdal kommunes flagg blir: I blått et hvitt gaffelkors dannet ved taggesnitt.