Godkjenning av våpen og flagg, Modum kommune, Buskerud.

DatoFOR-1985-03-15-711
PublisertII 1985 222
Ikrafttredelse15.03.1985
Sist endret
Endrer
Gjelder forModum kommune, Buskerud
HjemmelSedvanerettslige regler
Kunngjort
KorttittelGodkjenning av våpen og flagg, Modum

Fastsatt ved kgl.res. av 15. mars 1985. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Modum kommunestyres vedtak 14. desember 1984 om våpen og flagg for kommunen godkjennes.

Modum kommunes våpen blir: I blått en sølv trillingstreng, skråstilt venstre-høyre, dannet ved bølgesnitt.

Modum kommunes flagg blir: I blått en hvit tillingstreng, skråstilt venstre-høyere, dannet ved bølgesnitt.