Godkjenning av våpen og flagg, Sortland kommune, Nordland.

DatoFOR-1985-03-15-712
PublisertII 1985 223
Ikrafttredelse15.03.1985
Sist endret
Endrer
Gjelder forSortland kommune, Nordland
HjemmelSedvanerettslige regler
Kunngjort
KorttittelGodkjenning av våpen og flagg, Sortland

Fastsatt ved kgl.res. av 15. mars 1985. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Sortland kommunestyres vedtak 1. februar 1983 om våpen og flagg for kommunen godkjennes.

Sortland kommunes våpen blir: I blått en gull borg med tre tårn uten krenelering.

Sortland kommunes flagg blir: I blått en gul borg med tre tårn uten krenelering.