Forskrift om bostøtteordningen, Ås kommune, Akershus.

DatoFOR-1985-03-27-883
PublisertII 1985 262
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder forÅs kommune, Akershus
Hjemmel
Kunngjort
KorttittelForskrift om bostøtteordningen, Ås

Fastsatt av Ås kommunestyre 27. mars 1985. 

Ås kommunestyre har 27. mars 1985 (K.sak 11/85) vedtatt nye regler for kommunale tilleggsytelser - bostøtteordningen for Ås kommune. Ved ikrafttredelsen oppheves reglene om bostøtte til beboere i kommunens alders- og handicapboliger, vedtatt 25. november 1982 (K.sak 85/82).

Regler om bostøtteordningen kan fåes ved henvendelse til Ås kommune, Sosialkontoret.