Godkjenning av våpen og flagg, Øyestad kommune, Aust-Agder. 

DatoFOR-1985-04-19-894
PublisertII 1985 268
Ikrafttredelse19.04.1985
Sist endret
Endrer
Gjelder forGrimstad og Øyestad kommuner, Aust-Agder
HjemmelSedvanerettslige regler
Kunngjort
KorttittelGodkjenning av våpen og flagg, Øyestad

Fastsatt ved kgl.res. av 19. april 1985. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet.

Øyestad kommunestyres vedtak 8. mars 1984 om våpen og flagg for kommunen godkjennes.

Øyestad kommunes våpen blir: I sølv en skråstilt blå spiss dannet ved bølgesnitt.

Øyestad kommunes flagg blir: I hvitt en skråstilt blå spiss dannet ved bølgesnitt.