Godkjenning av våpen og flagg, Båtsfjord kommune, Finnmark. 

DatoFOR-1985-04-19-895
PublisertII 1985 268
Ikrafttredelse19.04.1985
Sist endret
Endrer
Gjelder forBåtsfjord kommune, Finnmark
HjemmelSedvanerettslige regler
Kunngjort
KorttittelGodkjenning av våpen og flagg, Båtsfjord

Fastsatt ved kgl.res. av 19. april 1985. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet.

Båtsfjord kommunestyres vedtak 13. september 1984 om våpen og flagg for kommunen godkjennes.

Båtsfjord kommunes våpen blir: I blått en sølv fiskekrok.

Båtsfjord kommunes flagg blir: I blått en hvit fiskekrok.