Godkjenning av våpen og flagg, Hole kommune, Buskerud.

DatoFOR-1985-05-24-1061
PublisertII 1985 319
Ikrafttredelse24.05.1985
Sist endret
Endrer
Gjelder forHole kommune, Buskerud
HjemmelSedvanerettslige regler
Kunngjort
KorttittelGodkjenning av våpen og flagg, Hole

Fastsatt ved kgl.res. av 24. mai 1985. Fremmet av Kommunal og arbeidsdepartementet. 

Hole kommunestyres vedtak 3. september 1984 om våpen og flagg godkjennes.

Hole kommunes våpen blir: I rødt fire gull kroner, 1-1-1-1.

Hole kommunes flagg blir: I rødt fire gule kroner, 1-1-1-1.