Godkjenning av våpen og flagg, Søgne kommune, Vest-Agder. 

DatoFOR-1985-05-24-1062
PublisertII 1985 319
Ikrafttredelse27.07.1985
Sist endret
Endrer
Gjelder forSøgne kommune, Vest-Agder
HjemmelSedvanerettslige regler
Kunngjort
KorttittelGodkjenning av våpen og flagg, Søgne

Fastsatt ved kgl.res. av 24. mai 1985. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet.

Søgne kommunestyres vedtak 22. november 1984 om våpen og flagg for kommunen godkjennes.

Søgne kommunes våpen blir: Delt av blått og sølv ved gråverksnitt (med to spisser oppover).

Søgne kommunes flagg blir: Delt av blått og hvitt ved gråverksnitt (med to spisser oppover).