Deling av Kristiansund prestegjeld - eget Frei prestegjeld, Møre bispedømme. 

DatoFOR-1985-06-07-1068
PublisertII 1985 s 321
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder forKristiansund kommune, Møre og Romsdal
Hjemmel
Kunngjort
KorttittelDeling av prestegjeld, Kristiansund

Fastsatt ved kgl.res. av 7. juni 1985 med hjemmel i Kirkeordningslovens § 1. Fremmet av Kirke og undervisningsdepartementet.

Fra den tid Kirke- og undervisningsdepartementet bestemmer skal Frei sokn i Kristiansund prestegjeld under Ytre Nordmøre prosti i Møre bispedømme skilles ut som eget Frei prestegjeld.