Godkjenning av våpen og flagg, Tromøy kommune, Aust-Agder.

DatoFOR-1985-08-30-1644
PublisertII 1985 632
Ikrafttredelse30.08.1985
Sist endret
Endrer
Gjelder forTromøy kommune, Aust-Agder
HjemmelSedvanerettslige regler
Kunngjort
KorttittelGodkjenning av våpen og flagg, Tromøy

Fastsatt ved kgl.res. av 30. august 1985. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Tromøy kommunestyres vedtak av 26. mars 1984 om våpen og flagg for kommunen godkjennes.

Tromøy kommunes våpen blir: Delt av sølv og blått ved skysnitt.

Tromøy kommunes flagg blir: Delt av hvitt og blått ved skysnitt.