Godkjenning av våpen og flagg, Vågå kommune, Oppland.

DatoFOR-1985-08-30-1645
PublisertII 1985 632
Ikrafttredelse30.08.1985
Sist endret
Endrer
Gjelder forVågå kommune, Oppland
HjemmelSedvanerettslige regler
Kunngjort
KorttittelGodkjenning av våpen og flagg, Vågå

Fastsatt ved kgl.res. av 30. august 1985. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Vedtak av Vågå kommunestyre 25. mars 1985 vert godkjent.

Vågå kommunes våpen skal vera: På raud grunn eit springande gull reinsdyr på skrå oppover.

Vågå kommunes flagg skal vera: På raud grunn eit springande gult reinsdyr på skrå oppover.