Godkjenning av våpen og flagg, Hobøl kommune, Østfold.

DatoFOR-1985-08-30-1646
PublisertII 1985 633
Ikrafttredelse30.08.1985
Sist endret
Endrer
Gjelder forHobøl kommune, Østfold
HjemmelSedvanerettslige regler
Kunngjort
KorttittelGodkjenning av våpen og flagg, Hobøl

Fastsatt ved kgl.res. av 30. august 1985. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Hobøl kommunestyres vedtak 25. mars 1985 om våpen og flagg for kommunen godkjennes.

Hobøl kommunes våpen blir: I grønt en sølv streng som danner et pælvis stilt skysnitt.

Hobøl kommunes flagg blir: I grønt en hvit streng som danner et pælvis stilt skysnitt.