Godkjenning av våpen og flagg, Gol kommune, Buskerud.

DatoFOR-1985-09-13-1741
PublisertII 1985 662
Ikrafttredelse13.09.1985
Sist endret
Endrer
Gjelder forGol kommune, Buskerud
HjemmelSedvanerettslige regler
Kunngjort
KorttittelGodkjenning av våpen og flagg, Gol

Fastsatt ved kgl.res. av 13. september 1985. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Vedtak av Gol kommunestyre 26. juni 1985 vert godkjent.

Gol kommunes våpen skal vera: På gull grunn tre opprette svarte lyklar med skjegget ned, to over ein.

Gol kommunes flagg skal vera: På gul grunn tre opprette svarte lyklar med skjegget ned, to over ein.