Deling av Tune prestegjeld, Sarpsborg prosti, Borg bispedømme, Østfold..

DatoFOR-1985-09-27-1765
PublisertII 1985 s 683
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder forSarpsborg prosti, Østfold
Hjemmel
Kunngjort
KorttittelDeling av prestegjeld, Sarpsborg

Fastsatt ved kgl.res. av 27. september 1985. Fremmet av Kirke- og undervisningsdepartementet. 

Fra den tid Kirke- og undervisningsdepartementet bestemmer skal Tune prestegjeld under Sarpsborg prosti i Borg bispedømme deles ved at områdene Greåker, Vister og Solli skilles ut som et nytt Greåker sokn og prestegjeld.

Hvert prestegjeld skal betjenes av to prester, og det forutsettes at kallskapellanstillingen i Tune overføres til det nye prestegjeldet.

Kirke- og undervisningsdepartementet gis fullmakt til å fastsette nye menighetsgrenser i området.