Godkjenning av våpen og flagg, Tynset kommune, Hedmark.

DatoFOR-1985-10-18-1856
PublisertII 1985 s 730
Ikrafttredelse18.10.1985
Sist endret
Endrer
Gjelder forTynset kommune, Hedmark
HjemmelSedvanerettslige regler
Kunngjort
KorttittelGodkjenning av våpen og flagg, Tynset

Fastsatt ved kgl.res. av 18. oktober 1985. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Tynset kommunestyres vedtak av 13. desember 1983 om våpen og flagg for kommunen godkjennes.

Tynset kommunes våpen blir: I blått et oppvoksende sølv elghode.

Tynset kommunes flagg blir: I blått et oppvoksende hvitt elghode.