Forskrift om fastsettelse av kommunegrensen, Alta - Kvalsund, Finnmark.

DatoFOR-1985-11-22-2133
PublisertII 1985 824
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder forAlta og Kvalsund kommuner, Finnmark
HjemmelLOV-1956-12-21-3
Kunngjort
KorttittelGrensefastsettelse, Alta - Kvalsund

Fastsatt ved kgl.res. av 22. november 1985. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Grensen mellom Alta - Kvalsund kommuner i Finnmark fylke fastsettes slik:

Kommunegrensa Alta - Kvalsund tar til i trig.pkt. 713 på stuora Navgastat og går i NNV-lig retning til høyde 588 på st.Vuok'soai'vi (st.Oksberget). Videre i NVtN-lig retning til høyde 658 på Gæi'dnučåk'ka (Vegfjellet). Herfra går grensen i NtV-lig retning til trig.pkt. 614 på Jameščåk'ka (Dauingstind). Grensa går så i NNV-lig retning til ubenevnt høyde sørvest for bajit Varisjav'ri (Fjellvatnan), og herfra i N-lig retning til høyde 698 på Fisketind (Maddečåk'ka). Fra dette punkt går grensa i VNV-lig retning til trig.pkt. 628 på Vargučåk'ka (Gosviktind). Videre i NVtV-lig retning over Vargsund (Vargunuorri), overskjærer den sørvestre delen av Olderfjordholmen (Læi'bevuonsuolu) og går inn Olderfjorden (Læi'bevuodna) til utløpet av bekken innerst i fjorden. Grensa følger nå bekken i vest-nordvestlig hovedretning til et punkt der bekken og breen Læi'bevuonjiek'ki møtes, og som ligger ca. 400 m nordøst for høyde 698. Fra dette punkt går grensa i NVtV-lig retning til liten ubenevnt høyde ca. 450 m sørøst for høyde 788 på Seilandsjøkelen (Nuortagæšjiek'ki). Videre i NV-lig retning til trig.pkt. 985 i nordre del av Seilandsjøkelen (Nuortagæšjiek'ki), der Sørøysund kommune støter til.

Når ikke annet er nevnt går grensa i rette linjer mellom de angitte punkter.

Navn og høyder er tatt fra kartbladene 1825 I, 1935 III og IV, målestokk 1:50.000.