Forskrift om regulering av kommunegrensen ved eiendommen Lislevand - Birkenes, Evje og Hornnes kommune, Aust-Agder.

DatoFOR-1985-11-22-2134
PublisertII 1985 825
Ikrafttredelse01.01.1986
Sist endret
Endrer
Gjelder forBirkenes, Evje og Hornnes kommuner, Aust-Agder
HjemmelLOV-1956-12-21-3
Kunngjort
KorttittelGrenseregulering, Birkenes, Evje og Hornnes

Fastsatt ved kgl.res. av 22. november 1985. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Etter § 1 i lov om endring i kommunal inndeling av 21. desember 1956 nr. 3, overføres eiendommen Lislevand, gnr. 125 i Birkenes kommune, til Evje og Hornnes kommune. Overføringen skjer med virkning fra 1. januar 1986.