Forskrift om endring av kommunegrensen, Eidskog og Kongsvinger kommuner, Hedmark.

DatoFOR-1985-11-29-2153
PublisertII 1985 843
Ikrafttredelse01.01.1986
Sist endret
Endrer
Gjelder forEidskog og Kongsvinger kommuner, Hedmark
HjemmelLOV-1956-12-21-3
Kunngjort
KorttittelKommunegrense mellom Eidskog og Kongsvinger

Fastsatt ved kgl.res. av 29. november 1985. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Grensen mellom Eidskog og Kongsvinger kommuner i Åbogenområdet endres ved at følgende eiendommer overføres fra Kongsvinger til Eidskog kommune: 

Gnr. 14 bnr. 227,0 dekar   

Gnr. 14 bnr. 33,5 dekar   

Gnr. 14 bnr. 190,2 dekar   

Gnr. 14 bnr. 201,7 dekar   

Gnr. 14 bnr. 241,5 dekar   

Gnr. 14 bnr. 274,9 dekar   

Gnr. 14 bnr. 332,5 dekar   

Gnr. 14 bnr. 361,2 dekar   

Gnr. 14 bnr. 400,6 dekar   

Gnr. 14 bnr. 481,3 dekar   

Gnr. 14 bnr. 5416,5 dekar   

Den nye kommunegrensen forutsettes å falle sammen med eiendomsgrensene mellom bruk i Eidskog og Kongsvinger omlag fra midten av Holmtjernet i nordlig retning etter djupålen til Posteringsbrua.

Overføringen skjer med virkning fra 1. januar 1986.